STAG 300 ISA2 CNG

STAG 300 ISA2 CNG

STAG 300 ISA2 CNG

STAG-300-ISA2 je evolvirao iz isprobanog, testiranog i pouzdanog sistema STAG-300 Plus.

Opis proizvoda

Glavni zadatak ISA2 sistema je kontinuirana i automatska modifikacija mape gasa u funkciji broja obrtaja motora. Nlakon uključenja opcije “samo-adaptacije” odvija se prikupljanje tačaka (podataka) benzinske mape. Zvučni signali informišu vozača da li je. ili ne, mapa adekvatno sačinjena. Nakon što su benzinske mape stvorene, ISA2 sistem automatski prebacuje kontrolor na gas. Od tog trenutka, samo-adaptacija se vrši tako što se kontinuirano poredi operacija motora na definitivnim parametrima (punjenje i broj obrtaja) sa prethodno sačinjenom master benzinskom mapom gasa. Zahvaljujući inovativnom rešenju, IS.A2 sistem dovodi do tačnijeg izračunavanja smeše gasa i vazduha.. Dodatne prednosti---- Kontrolor je opremljen sa naprednim programom. Naprava takođe obezbeđuje manuelno prilagodavanje operativnim parametrima zasnovanim na temperaturi gasa i na brojevima obrtaja. Dalje, opcija opsluživanja VVankel rotacionih klipova motora implementirana je u kontrolor, kao i sposobnost očitavanja signala broja obrtaja motora iz senzora bregaste osovine. Program takode ima funkciju oslobađanja pritiska gasa u ‘cut-off režimu i opciju zagrevanja brizgaljki gasa. Dodatni program kontrolora omogućava da automobili sa sistemom zasnovanim na STAG-300 ISA2 kontroloru izlaze u susret standardima Euro 5. Napredna tehnologija i vrhunski kvalitet proizvoda osiguravaju pouzdanost STAG-300 ISA2.

Srodni proizvodi

STAG 400 DPI 4cil. CNG

Detaljnije

STAG 4 plus CNG

Detaljnije

STAG Go Fast CNG

Detaljnije

Vozi dalje, duže, ekonomičnije!Pogledaj proizvode